Termeni şi condiţii

Termeni şi condiţii de utilizare

Ultima modificare: 06.11.2018

Produsele comercializate prin intermediul sitului www.axamag.ro pot fi comandate exlusiv de către persoane juridice/instituții publice.

Acești termeni și condiții, împreună cu toate documentele la care se face referire în acest document („Termenii”) vă indică condițiile în care puteți utiliza Serviciile (așa cum sunt definite mai jos) oferite de www.axamag.ro care este administrat de SC Axa Computers Grup SRL, având sediul social în Suceava, Str. Gheeorghe Doja nr. 68, cu Număr de Ordine în Registrul Comerţului J33/1289/2004, CUI RO17042388, denumită în continuare „axamag”, „axamag.ro”, „Axa Computers” sau „noi”. Utilizarea serviciilor include accesarea, navigarea sau înregistrarea pentru utilizarea site-ului web. Citiți cu atenție acești termeni și condiții și asigurați-vă că le înțelegeți pe deplin înainte de a utiliza acest site sau orice alte servicii oferite de Axamag.ro.

Definiţii:

Axamag.ro: site-ul de internet, precum și ansamblul serviciilor accesibile pe acest site web sau pe subdomeniile acestuia.

Serviciu: serviciile puse la dispoziție de S.C Axa Computers Grup S.R.L. prin intermediul site-ului www.axamag.ro.

Client: persoana juridică prin reprezentant care face o comandă pe site-ul www.axamag.ro sau se înregistrează ca utilizator.

Comanda: comanda de achiziționare a unuia sau mai multor produse sau servicii afișate în site-ul www.axamag.ro, realizată de un client care își dorește să beneficieze de acel/acele servicii.

Potențial Client: persoana care își face cont (se înregistrează ca utilizator) pe site-ul www.axamag.ro în mod gratuit.

Vizitator: persoana fizică ca reprezentat persoană juridică ce vizitează website-ul www.axamag.ro, fără a fi achiziționat servicii și fără a fi făcut o Comandă.

Date generale:

  • Axa Computers Grup SRL operează pe site-ul https://www.axamag.ro (site-ul „Axamag”). Un client/potenţial client/vizitator poate să achiziționeze anumite Produse sau Servicii (așa cum sunt definite mai jos) prin înregistrarea ca utilizator și accesarea paginilor din axamag.ro iar Axamag.ro va confirma și accepta o cerere de înregistrare prin trimiterea unui e-mail de confirmare către client care indică câteva condiții de accesare a site-ului („E-mailul de confirmare”).
  • Axa Computers Grup SRL a dezvoltat servicii („Serviciile”), așa cum sunt specificate în continuare, inclusiv date și servicii software („Servicii”) care includ, fără limitare:
 • anumite date şi servicii software
 • site-ul axamag.ro la: https://www.axamag.ro, interfața dintre utilizator și informațiile oferite cuprind modificări, îmbunătățiri, actualizări, adăugiri, lucrări derivate și materiale conexe („site-ul axamag.ro”);
 • capacitatea Clientului de a descărca diverse documente, în diverse formate, disponibile pe site-ul Axamag.ro („Documente”).
  • Politica privind confidențialitatea și politicile cookie-urilor de la Axamag.ro, care sunt actualizate din când în când, și copiile acestora pot fi găsite la https://www.axamag.ro/ („Politica de confidențialitate”), stabilește termenii în care Axamag.ro utilizează cookie-urile și procesează datele personale pe care le colectează de la dvs. sau pe care le furnizați catre Axamag.
  • Acești Termeni împreună cu Politicile de confidențialitate și cookie-uri, E-mailul de Confirmare și, acolo unde este cazul și Nota de comandă reprezinta consimțământul Dvs (“Acordul”) privind condițiile de utilizare ale platformei axamag.ro. În orice conflict dintre acestea va prevala existenţa E-mailului de Confirmare sub condiția intenției și a semnificației pe care acest e-mail de confirmare îl reprezintă.
  • Clientul se obligă să ia la cunoștință de aceste condiții înainte de a-și deschide un cont, indiferent dacă ulterior realizează o comandă sau nu. Și numai simpla accesare a sitului implică acceptarea de către Client a tuturor acestor condiții. Acceptarea prezentului de către client se face prin bifarea căsuței „Sunt de acord cu Termenii și Condițiile Axamag.ro”.
  • Orice comandă confirmată de client, prin bifarea căsuței „Sunt de acord cu Termenii și Condițiile Axamag.ro”reprezintă o acceptare din partea clientului a ofertei S.C Axa Computers Grup S.R.L. în condițiile stipulate de art. 9 din Legea comerțului electronic 365/2002. Bifarea căsuței reprezintă o semnătură electronică, în sensul art. 4 pct. 3 din Legea semnăturii electronice nr. 455/2001, având aceeași valoare cu o semnatură olografă.
  • Prin accesarea / utilizarea / achizitionarea Serviciilor recunoașteți că sunteți de acord să respectați Acordul. Dacă nu sunteți de acord să respectați acordul, nu trebuie să accesați / utilizați / achiziționați Produsele şi Serviciile.

Drepturi de licență și drepturi de proprietate intelectuală

  • Furnizarea serviciilor are la bază un drept personal, limitat, neexclusiv, revocabil și netransferabil de a accesa și utiliza Serviciile numai pentru uz intern și / sau pentru afaceri interne, sub rezerva acordului.
  • Clientul trebuie să furnizeze o adresă de e-mail validă pentru a configura și a accesa contul Axamag. Contul axamag.ro al Clientului este destinat exclusiv utilizării proprii, iar datele de conectare / licențele nu ar trebui să fie partajate, dezvăluite sau utilizate de nicio altă parte, fie în interiorul sau în afara organizației. Răspunderea privind împărțirea sau divulgarea detaliilor de conectare nu poate fi invocată împotriva axamag.ro drept o încălcare semnificativă a termenilor prezentului acord.
  • Clientul este responsabil pentru instalarea oricărui software și / sau hardware și pentru efectuarea oricărui alt aranjament necesar pentru utilizarea Serviciilor.
  • Clientul este de acord că Serviciile (și toate mărcile comerciale și mărcile de servicii fie că sunt înregistrate sau neînregistrate) sunt proprietatea exclusivă a SC Axa Computers Grup SRL, iar pentru datele obținute clientul nu are acordul scris al axamag.ro:
  • să creeze lucrări derivate pe baza Serviciilor, cu excepția cazului în care aceste lucrări derivate reprezintă o funcție tehnică esențială a utilizării Serviciilor de către Client;
  • să reproducă Serviciile, să vândă sau atribuie, licențieză sau dezvăluie sau să transfere sau să pună la dispoziție în orice alt mod Serviciile sub orice formă unei terțe părți;
  • să elimine sau să modifice orice notificări sau mărci de proprietate asupra Serviciilor sau
  • copieze, modifice, reutilizeze, dezasambleze, decompileze, etc. în alt mod Serviciile sau orice parte a acestora, cu excepția și numai în măsura în care această activitate este permisă în mod expres de legea aplicabilă, fără a aduce atingere acestei limitări.
 • Clientul nu poate, în niciun caz:
 • să utilizeze informațiile oferite de Axa Computers Grup SRL pentru revânzare sau pentru accesul unei terțe părți în concurență cu axamag.ro;
 • să autorizeze sau, prin neexercitarea unor eforturi rezonabile din punct de vedere comercial, pentru a proteja informațiile de la Serviciile aflate în posesia sa, să permită ca aceste informații să fie puse la dispoziție în vreun fel unei terțe părți care oferă servicii în concurență cu axamag.ro.
 • Întregul conţinut al site-ului www.axamag.ro, incluzând texte, imagini, grafice, elemente de grafică web, scripturi şi orice alte date, sunt proprietatea S.C Axa Computers Grup S.R.L. sau a furnizorilor săi şi sunt protejate conform Legii drepturilor de autor şi legilor privind dreptul de proprietate intelectuală şi industrială. Folosirea fără acordul scris a oricăror elemente de pe site-ul www.axamag.ro, sau a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseşte conform legilor în vigoare. Pentru a reclama drepturile de proprietate intelectuală puteţi folosi adresa de mail office@axamag.ro.
 • ro își rezervă dreptul de a modifica în orice moment, fără notificare prealabilă, proiectul, metodele operaționale, specificațiile, sistemele și alte funcții ale sitului.
 • ro nu vor avea nicio răspundere pentru conținut declarat de utilizator în înregistrarea pe site axamag.ro.

Furnizare documente

  • Se pot descărca documente din site-ul axamag.ro, rapoarte în format PDF sau Excel
  • Pe E-mailul de confirmare (cel cu care s-a inregistrat) vor fi transmise oferte/rapoarte/documente, în funcție de opțiunile alese.

Reprezentări și garanții

  • Clientul garantează că:
  • deține dreptul legal și capacitatea de a încheia acordul;
  • intră în acest Acord numai în scopuri comerciale, adică nu este contractat ca „consumator”;
  • va furniza în orice moment axamag.ro informații veridice și exacte și nu va furniza informații nereale prin utilizarea serviciilor sale;
  • nici îndeplinirea obligațiilor care îi revin în temeiul prezentului Acord, nici utilizarea Serviciilor nu vor încălca orice lege, regulă sau reglementare aplicabile ale guvernelor care au jurisdicție sau care cauzează încălcarea oricăror acorduri pe care le are cu terțe părți.
  • În eventualitatea unei încălcări a oricăreia dintre garanțiile de mai sus, în plus față de orice alte remedii disponibile prin lege sau în capitaluri proprii, axamag.ro are dreptul, imediat după o notificare scrisă prealabilă, de a suspenda sau de a rezilia Contractul și / sau utilizarea de către Client a serviciilor.
  • Clientul este de acord că va folosi Serviciile numai în scopuri legale și în conformitate cu Acordul. În legătură cu furnizarea sau folosirea Serviciilor, Clientul va respecta în orice moment toate legile, regulile și reglementările aplicabile, inclusiv, fără limitare, Legea privind protecția datelor.
  • Clientul nu va:
  • încerca să eludeze orice măsuri de securitate sau limitări tehnice ale Serviciilor;
  • utiliza Serviciile într-un mod care dăunează intereselor axamag.ro (inclusiv, fără limitare, prin introducerea de viruși, troieni, viermi, material care este dăunător sau dăunător din punct de vedere tehnologic sau atacă site-ul axamag.ro printr-un atac de respingere a serviciului sau un atac distribuit de dezarmare distribuit);
  • anula anteturile sau manipula în alt mod identificatorii (inclusiv, fără limitare, adrese URL) pentru a ascunde originea oricărei date transmise prin intermediul site-ului axamag.ro;
  • să creeze o aplicație care poate fi utilizată pentru a încălca Acordul sau alte politici din site;
  • afectează negativ numele, reputația, imaginea sau bunăvoința Axamag.ro în legătură cu utilizarea de către Client a Serviciilor;
  • utiliza, fără permisiunea expresă a axamag.ro: software, dispozitive, scripturi, roboți sau alte mijloace sau procese automate sau neautomate pentru accesarea, accesarea cu crawlere, răzuirea, copierea sau duplicarea oricărui conținut de pe site.

Mentenanța site-ului

  • axamag.ro va depune eforturi rezonabile pentru a se asigura că întreținerea Serviciilor, care poate necesita întreruperea accesului Clientului la Servicii sau la orice parte materială a acestuia („Evenimentele de întreținere”), nu va fi efectuată în timpul „orelor normale de lucru” (9.00 până la ora 18.00 ora locală din România, de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor legale) cu condiția ca Axamag.ro să poată întrerupe accesul la Servicii în orice moment pentru a efectua o întreținere esențială de urgență.
  • Întreținerea include toate corecțiile de eroare programate regulat, actualizările de software și îmbunătățirile caracteristicilor.
  • ro va întreține și va actualiza Serviciile. În cazul în care Clientul descoperă că Serviciile includ o eroare, poate în orice moment să raporteze acest aspect, contactând serviciul nostru de asistență la: office@axamag.ro. Pe parcursul perioadelor de întreținere, axamag.ro poate să actualizeze versiunile, să instaleze corecții de eroare și să aplice patch-uri pentru Servicii sau orice parte a acestuia. Axamag.ro trebuie să depună toate eforturile rezonabile pentru a evita perioadele de întrerupere neprogramate pentru întreținerea software-ului.
  • Clientul are responsabilitatea exclusivă în ceea ce privește accesarea serviciilor prin internet.
  • Clientul recunoaște că Serviciile pot include software, date și informații furnizate de axamag.ro de către terțe părți și, prin urmare, corectarea erorilor și rezolvarea defectelor și a altor probleme pot necesita acțiuni ale unor terțe părți și nu se află în întregime în controlul axamag.ro.

Natura serviciilor și renunțarea la garanție

  • În măsura maximă permisă de lege și cu excepția cazurilor prevăzute în mod expres în Acord, axamag.ro își declină expres garanțiile și reprezentările cu privire la Servicii, expres, implicit, statutar sau altfel, incluzând, fără limitare, orice garanție implicită de vandabilitate, pentru un anumit scop, lipsa virușilor, acuratețea sau caracterul complet al răspunsurilor sau rezultatelor obținute din utilizarea Serviciilor, că Serviciile (sau datele) vor îndeplini cerințe specifice, că Serviciile vor fi disponibile sau neîntrerupte, sigure sau fără erori software. Clientul recunoaște și este de acord că Serviciile sunt furnizate în așa fel încât, în limita maximă permisă de lege, fără nicio garanție de orice natură și că întregul risc cu privire la calitatea și performanța Serviciilor va fi suportat de către Client.
  • Axamag.ro nu are și nu poate controla fluxul de informații către sau de la rețeaua axamag.ro și alte porțiuni ale internetului. Acest flux depinde în mare parte de performanța serviciilor de internet furnizate sau controlate de terți. Uneori acțiunile sau omisiunile acestor terțe părți pot afecta sau perturba conexiunea clientului la internet (sau porțiuni ale acestuia). Axamag.ro nu poate garanta că astfel de evenimente nu vor avea loc. În consecință, în măsura maximă permisă de lege, axamag.ro își declină orice răspundere care rezultă din sau în legătură cu astfel de evenimente.
  • Axamag.ro nu va fi răspunzător pentru niciun fel de pierderi sau daune cauzate de un virus, un atac negativ de serviciu distribuit sau alt material dăunător din punct de vedere tehnologic care poate infecta echipamentul calculatorului, programele de calculator, datele sau alte materiale de proprietate datorate utilizării Serviciile sau descărcarea de către Client a oricărui conținut de pe Site sau Servicii Axamag.ro sau de pe orice site web legat de Website sau Servicii axamag.ro.
  • Axamag.ro va face eforturi comerciale rezonabile pentru a asigura faptul că conținutul accesibil prin intermediul Serviciilor este actualizat și corect. În cazul în care Clientul este conștient de orice conținut incorect accesat sau accesibil prin intermediul Serviciilor (în special în ceea ce privește Clientul), Clientul trebuie să informeze Axamag.ro prin e-mail la office@ axamag.ro, iar axamag.ro va depune eforturi rezonabile pentru a investiga astfel de situații și, dacă este posibil, să corecteze datele inexacte. În nici un caz (cu excepția cazurilor prevăzute de lege), axamag.ro nu va fi răspunzător în orice mod pentru orice conținut accesat sau orice pierdere sau deteriorare de orice natură ca urmare a accesării de către Client a Sitului.
  • Axamag.ro nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul site-urilor Web legate de Servicii. Astfel de legături nu ar trebui interpretate ca o aprobare de către axamag.ro a acelor site-uri web legate şi nu va fi răspunzător pentru nici o pierdere sau daună care ar putea apărea din cauza utilizării de către Client a acestora.

Servicii ale terților

  • Axamag.ro poate furniza Clientului accesul la alte documente, software și / sau servicii ale terților, prin intermediul relațiilor de distribuție pe care Axamag.ro le-a încheiat cu anumiți furnizori comerciali („furnizori terți”). Aceste Servicii ale terților pot sau nu pot fi identificate ca furnizate în cele din urmă de furnizori terți și în timp ce Axamag.ro își va depune eforturile rezonabile pentru a corecta eventualele erori sau pentru a răspunde oricăror altor probleme raportate de Client, Clientul înțelege că suportul pentru produse pentru serviciile terților poate solicita o contribuție din partea furnizorului terț care nu se află în controlul Axamag.ro. Nici Axamag.ro, nici furnizor terță parte nu face nicio declarație sau garanție, expresă sau implicită, cu privire la orice Servicii ale terților. Clientul recunoaște în mod expres și este de acord că folosirea serviciilor terță parte este la riscul exclusiv al Clientului și că aceste Servicii ale terților sunt furnizate „ca atare” și fără reprezentare sau garanție de orice fel de la Axamag.ro sau de la orice furnizor terț, orice garanție implicită de vandabilitate, adecvare pentru un anumit scop, lipsa virușilor, exactitatea sau completitudinea răspunsurilor sau rezultatelor, corespondența cu descrierea sau neîncălcarea drepturilor terților. În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, nici Axamag.ro, nici furnizor terță parte nu va fi legal răspunzător pentru orice daune, directe, indirecte sau consecvente, rezultate din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza orice Servicii terță parte.
  • Clientul nu va:
  • elimina, modifica sau observa orice notificări privind drepturile de autor, mărci comerciale sau alte drepturi de proprietate care apar în orice Servicii ale terților sau care apar în timpul utilizării oricăror Servicii ale terților; sau
  • ingineria inversă, decompilarea sau dezasamblarea oricăror servicii ale terților, cu excepția și numai în măsura în care această activitate este permisă în mod expres de legislația aplicabilă, fără a aduce atingere acestei limitări.
  • Dacă un furnizor terț solicită Clientului să încheie un contract separat direct cu furnizorul terț înainte ca Clientul să utilizeze serviciile unei terțe părți, Axamag.ro va notifica Clientul în mod corespunzător și Clientul va fi de acord să respecte termenii acordului respectiv pentru utilizare a unor astfel de servicii ale terților și că va fi pe deplin răspunzătoare față de furnizorii de terțe părți și Axamag.ro cu privire la orice utilizare necorespunzătoare a unor astfel de servicii terțe părți sau încălcarea oricărui acord încheiat direct cu furnizorul terț.

Plăți și facturare

  • Clientul va plăti pentru produse şi utilizarea serviciilor în conformitate cu tarifele și termenele stabilite prin oferta transmisa si acceptata.
  • Preţul de achiziţie prezentat pe Site va fi acelaşi cu cel din facturile, facturile proforme sau notele de comandă primite pe e-mail la momentul achiziţiei.
  • Plata produselor se efectuează cu credit/debit card la plasarea comenzii online sau prin transfer bancar.

Politica de returnare

Conform OUG 34/2014:

Termenul de retragere (retur) este de 14 zile CALENDARISTICE.

Banii vor fi returnati in maxim 14 zile calendaristice de la primirea notificării de retragere.

Pentru a demara procedura de retragere vă rugăm transmiteţi o solicitare la office@axamag.ro.

Accesand pagina Termeni şi Condiţii, puteţi citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.

Confidențialitate

  • Nici Axamag.ro, nici Clientul nu vor folosi, nici după expirarea acordului, nici terților nici o informație confidențială pe care o parte a primit de la cealaltă parte. „Informație confidențială” înseamnă orice informație, tehnică, comercială sau de altă natură, scrisă, orală sau în formă electronică, cu excepția informațiilor care sunt cunoscute publicului sau care au devenit cunoscute publicului prin orice alt mod decât prin încălcarea această întreprindere de secret sau a fost:
  • dezvoltată independent fără acces la informațiile confidențiale ale unei astfel de părți;
  • primite în mod legal de la o terță parte; sau
  • trebuie să fie divulgate de lege sau de o autoritate guvernamentală.
  • Dacă alegeți sau aveți la dispoziție o adresă de e-mail de conectare, un numar de telefon, o parolă sau orice altă informație, ca parte a procedurilor noastre de securitate, trebuie să tratați astfel de informații ca fiind confidențiale. Nu trebuie să le dezvăluiți niciunei terțe părți.

Notificările terților

  • În cazul în care Clientul este notificat de o terță parte că o astfel de parte revendică drepturi în Servicii sau că utilizarea Serviciilor încalcă drepturile unei astfel de terțe părți, Clientul este de acord să notifice imediat Axamag.ro și la solicitarea Axamag.ro să înceteze imediat utilizarea serviciile.

Limitele răspunderii

  • Clientul poate despăgubi Axamag.ro față de orice răspundere, costuri (inclusiv, fără a se limita la orice cheltuieli legale sau alte cheltuieli profesionale), cheltuieli, pierderi, daune (inclusiv orice pierderi directe, indirecte sau consecutive, pierderi de profit, pierderea reputației), dobânzi și penalități suferite de Axamag.ro care rezultă din sau în legătură cu:
 • utilizarea serviciilor sale (cu excepția cazului în care aceste revendicări apar direct de o încălcare a legii aplicabile de către Axamag.ro); sau
 • încălcarea acordului. Într-un astfel de caz, Axamag.ro va furniza Clientului o notificare scrisă cu privire la o astfel de reclamație, proces sau acțiune.
  • În niciun caz, Axamag.ro nu va fi răspunzător în temeiul acordului pentru orice daune indirecte, speciale, incidentale sau consecutive, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, orice daune pentru pierderi de profit sau venituri ale Clientului, orice întrerupere de afaceri, orice pierdere a economiilor anticipate, pierdere de bunăvoință, oportunitate sau reputație, indiferent dacă se bazează pe contract, din neglijență, încălcarea legislației fiscale sau altfel, chiar dacă este previzibilă.
  • Nici o prevedere din acord nu va fi interpretată ca excluzând sau limitând răspunderea Axamag.ro pentru:
 • deces sau vătămare corporală cauzată de neglijența Axamag.ro; sau
 • fraudă;
 • orice răspundere care nu poate fi exclusă sau limitată conform legii aplicabile.

Încetarea

  • Fără a aduce atingere restului Acordului sau a oricăror remedii disponibile prin lege sau în capitaluri proprii, Axamag.ro poate suspenda imediat sau să rezilieze utilizarea de către Client a Serviciilor, fără răspundere sau rambursare, dacă:
 • orice plată pe care Clientul o datorează Axamag.ro este refuzată, respinsă sau inversată, din orice motiv, și / sau
 • Clientul încalcă oricare dintre termenii acordului
  • Oricare dintre părți are dreptul să rezilieze acordul cu efect imediat prin notificarea scrisă a celeilalte părți în următoarele situații:
 • în cazul în care cealaltă parte se angajează să încalce o parte din obligațiile care îi revin în temeiul acordului și care nu este de natură să remedieze;
 • în cazul în care cealaltă parte se angajează într-o încălcare semnificativă a oricăreia dintre obligațiile care îi revin în temeiul acordului și nu este remediată în termen de treizeci (30) de zile de la primirea unei notificări făcute de partea care nu a încălcat prevederea încălcată, precizând că nerespectarea măsurilor de remediere poate duce la rezilierea acestora; și / sau
 • în cazul rezilierii de către Axamag.ro, numai dacă Axamag.ro își pierde dreptul de a distribui orice date sau software terță parte sau de a furniza serviciile așa cum este prevăzut în acord.
  • Rezilierea acordului (sau a oricărui element al acestuia) nu va afecta drepturile, obligațiile sau obligațiile uneia dintre părți care au apărut.

Condiția produselor comercializate

Terminația codului de produs (de ex. “_S/P”) indică condiția produsului.

Produsele pot fi într-una din condițiile descrise pe larg AICI.

Fiind de acord cu aceşti Termeni şi Conditii de utilizare, clientul îşi isi asumă în totalitate obligaţiile ce decurg din accesarea şi utilizarea sitului www.axamag.ro.